Van wie krijg je les?

Ik ben Hyke Bandsma en combineer in mijn werk twee passies: muziek en lesgeven. Ik geef meer dan twintig jaar met veel enthousiasme viool- en altvioolles aan leerlingen van alle leeftijden en niveaus. Zelf ben ik op vijfjarige leeftijd begonnen met viool spelen.
Ik herinner mij vooral de vele orkesten en ensembles waar ik in gespeeld heb en het enorme plezier dat ik beleefde aan samen met anderen mooie muziek maken.

Na mijn conservatoriumstudie altviool heb ik twee vervolgopleidingen gedaan. Om mij verder in het lesgeven te verdiepen heb ik muziekpedagogiek gestudeerd aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag (zowel viool- als altvioolmethodiek). Daarnaast heb ik bij Richard Wolfe altviool gestudeerd (uitvoerende discipline) aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Op dit moment rond ik de ECHA- opleiding tot specialist begaafdheid af.

Ik houd van de combinatie van lesgeven en het spelen van kamermuziek. Beide gaan over communiceren en muziek maken. Ik speel graag verschillende muziekstijlen, zowel het bekende repertoire als onbekende of moderne stukken.

Als docent heb ik zowel binnen mijn eigen lespraktijk als op muziekscholen gewerkt. Hierdoor heb ik veel ervaring opgedaan met heel verschillende leerlingen. Ook ben ik betrokken geweest bij het vormgeven van diverse bijzondere educatieve projecten. Het Pi-project (een door het conservatorium van Den Haag ontwikkelde methode voor breed muzikaal en instrumentaal onderwijs aan zeer jonge kinderen met een muzikale aanleg) en de muziekroute (een project voor instrumentaal muziekonderwijs op scholen in Utrecht Overvecht) zijn hier voorbeelden van.

Momenteel verdiep ik mij in het lesgeven aan meer-en hoogbegaafde kinderen. Ik heb gemerkt dat deze kinderen ook in de muziekles op een anderen manier leren, een andere uitdaging nodig hebben en een aantal vrij specifieke problemen kunnen tegenkomen. Ik speel hier in mijn lessen gericht op in. De vioolles kan hierdoor meer gaan betekenen voor de kinderen dan alleen het leren bespelen van een instrument.