Van wie krijg je les?

Ik ben Hyke Bandsma en combineer in mijn werk twee passies: muziek en lesgeven. Ik geef meer dan twintig jaar met veel enthousiasme viool- en altvioolles aan leerlingen van alle leeftijden en niveaus.
Zelf ben ik op vijfjarige leeftijd begonnen met viool spelen. Ik herinner mij vooral de vele orkesten en ensembles waar ik in gespeeld heb en het enorme plezier dat ik beleefde aan samen met anderen mooie muziek maken.

Ik houd van de combinatie van lesgeven en het spelen van kamermuziek. Beide gaan over communiceren en muziek maken. Ik speel graag verschillende muziekstijlen, zowel het bekende repertoire als onbekende of moderne stukken.

Muziek maken is iets persoonlijks, een ontdekkingstocht die mooi en spannend kan zijn en waar je een eigen weg in kunt vinden.
Door mijn ervaring met hoogbegaafde kinderen weet ik dat het essentieel is je veilig te voelen als je iets nieuws gaat leren, jezelf te mogen zijn.
Zelf geniet ik van de uitdaging waar ik voor gesteld word tijdens het lesgeven; om soms de bekende manieren van lesgeven los te laten, om te zoeken naar het juiste pad voor deze éne leerling. Ik vind het leuk onverwachte vragen te krijgen, het soms misschien ook niet te weten, te puzzelen waarom dingen soms vanzelf gaan en soms helemaal niet en je te helpen hierin verder te komen.

Na mijn conservatoriumstudie altviool heb ik twee vervolgopleidingen gedaan. Om mij verder in het lesgeven te verdiepen heb ik muziekpedagogiek gestudeerd aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag (zowel viool- als altvioolmethodiek). Daarnaast heb ik bij Richard Wolfe altviool gestudeerd (uitvoerende discipline) aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht.
Om mij verder te verdiepen in het lesgeven en begeleiden van hoogbegaafde kinderen heb ik de ECHA-opleiding tot “specialist begaafdheid” gevolgd. Deze heb ik in 2020 afgerond met een scriptie over de samenhang tussen motivatie, executieve functies en zelfregulerend leren bij hoogbegaafde kinderen.

Als docent heb ik zowel binnen mijn eigen lespraktijk als op muziekscholen gewerkt. Hierdoor heb ik veel ervaring opgedaan met heel verschillende leerlingen. Ik ben betrokken geweest bij het vormgeven van diverse bijzondere educatieve projecten. Het Pi-project (een door het conservatorium van Den Haag ontwikkelde methode voor breed muzikaal en instrumentaal onderwijs aan zeer jonge kinderen met een muzikale aanleg) en de muziekroute (een project voor instrumentaal muziekonderwijs op scholen in Utrecht Overvecht) zijn hier voorbeelden van.

Inmiddels heb ik de keuze gemaakt me in mijn eigen lespraktijk te richten op het lesgeven aan meer-en hoogbegaafde kinderen. Ik heb gemerkt dat deze kinderen ook in de muziekles op een eigen manier leren, een andere uitdaging nodig hebben en een aantal vrij specifieke problemen kunnen tegenkomen. Ik speel hier in mijn lessen gericht op in. De vioolles kan hierdoor meer gaan betekenen voor de kinderen dan alleen het leren bespelen van een instrument.